414 – Quyết định triệu tập công nhân huấn luyện thực hành cho thí sinh tham gia hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ XIII năm 2022

Scroll to Top