413 – Quyết định điều chỉnh đơn vị công tác các thí sinh tham gia tập huấn Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần XIII năm 2022

413 – Quyết định điều chỉnh đơn vị công tác các thí sinh tham gia tập huấn Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần XIII năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top