403 – QĐ v/v phê duyệt mua sắm hóa chất, phân bón, vật tư, trang thiết bị và dịch vụ công tác sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên năm 2023

Scroll to Top