403 – QĐ v/v phê duyệt mua sắm hóa chất, phân bón, vật tư, trang thiết bị và dịch vụ công tác sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên năm 2023

403 – QĐ v/v phê duyệt mua sắm hóa chất, phân bón, vật tư, trang thiết bị và dịch vụ công tác sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên năm 2023

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top