398 – Quyết định thanh lý vật tư, thiết bị, công cụ không còn nhu cầu sử dụng của Công ty

398 – Quyết định thanh lý vật tư, thiết bị, công cụ không còn nhu cầu sử dụng của Công ty

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top