371 – Thông báo v/v điều động tự vệ nam, nữ ôn luyện điều lệnh đội ngũ, tham gia Hội thao QS-QP huyện Dầu Tiếng năm 2023

Scroll to Top