CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

321c – Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc cho ông Nguyễn Trường Thọ – Phó TGĐ Công ty (Điều chỉnh)

Nội dung chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để xem.

Thành viên sử dụng EOFFICE hay QUẢN LÝ VĂN BẢN phải đăng nhập bằng tài khoản riêng được cấp tương ứng với từng tính năng (nhấn vào tên tính năng để thực hiện đăng nhập).