313 – Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, BTC diễn tập xã Minh Thạnh, Minh Hòa, Minh Tân, Định An năm 2022

Scroll to Top