303 – Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra, theo dõi, đánh giá, xử lý tài sản cố định máy móc thiết bị đang sử dụng hoặc không sử dụng tại BVĐK CSDT

Scroll to Top