291 – Quyết định ban hành quy chế giám sát đầu tư vốn Tập đoàn vào Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của Công ty và DN có vốn đầu tư của Công ty

Scroll to Top