213 – Thông báo v/v thanh toán phép năm, phép độc hại và phép thâm niên năm 2022

213 – Thông báo v/v thanh toán phép năm, phép độc hại và phép thâm niên năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top