142 – Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cấp Công ty năm 2022

Scroll to Top