136 – Thông báo về việc dự thi nâng ngạch chuyên viên (kỹ sư) lên chuyên viên chính (kỹ sư chính) năm 2023

136 – Thông báo về việc dự thi nâng ngạch chuyên viên (kỹ sư) lên chuyên viên chính (kỹ sư chính) năm 2023

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top