133 – Thông báo về việc tạm ngưng 30% hợp đồng gác phòng cháy chữa cháy (PCCC) mùa khô năm 2022-2023

133 – Thông báo về việc tạm ngưng 30% hợp đồng gác phòng cháy chữa cháy (PCCC) mùa khô năm 2022-2023

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top