13 – Thông báo v.v kiểm kê máy móc thiết bị (sản xuất và quản lý), phương tiện vận tải, nhà cửa, vật tư kiến trúc, giao thông

Scroll to Top