CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

12e – Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định hồ sơ người lao động có điều chỉnh, bổ sung quá trình tham gia BHXH

Nội dung chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để xem.

Thành viên sử dụng EOFFICE hay QUẢN LÝ VĂN BẢN phải đăng nhập bằng tài khoản riêng được cấp tương ứng với từng tính năng (nhấn vào tên tính năng để thực hiện đăng nhập).