1268 – Thông báo cung cấp số liệu chuẩn bị cho quyết toán lương năm 2022 và xây dựng kế hoạch lao động 2023

1268 – Thông báo cung cấp số liệu chuẩn bị cho quyết toán lương năm 2022 và xây dựng kế hoạch lao động 2023

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top