1257 – Thông báo v/v ra quân (đợt 2 ) tăng cường trực canh gác phòng cháy, chữa cháy mùa khô năm 2022-2023

Scroll to Top