1167 – Thông báo lịch duyệt lương, BHXH, bồi dưỡng độc hại tháng 11/2022

1167 – Thông báo lịch duyệt lương, BHXH, bồi dưỡng độc hại tháng 11/2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top