1090 – Văn bản về việc thu thập TK ngân hàng và mở TK mới cho NLĐ để phục vụ việc nhận trợ cấp Covid và trả lương qua tài khoản

Scroll to Top