1083 – Thông báo lịch duyệt lương, BHXH, bồi dưỡng độc hại tháng 10/2022

1083 – Thông báo lịch duyệt lương, BHXH, bồi dưỡng độc hại tháng 10/2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top