1071 – (điều chỉnh) Thư mời họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện KH tháng 10, PH tháng 11; Báo cáo việc thực hiện 9 tháng, ước thực hiện 3 tháng cuối năm 2022

Scroll to Top