1053 – Thông báo về việc điều động tự vệ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) Có một phần thực binh Huyện Dầu Tiếng năm 2022

1053 – Thông báo về việc điều động tự vệ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) Có một phần thực binh Huyện Dầu Tiếng năm 2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top