1053 – Thông báo về việc điều động tự vệ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) Có một phần thực binh Huyện Dầu Tiếng năm 2022

Scroll to Top