1044 – Thông báo bàn giao tài sản, vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ thanh lý bán đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá

Scroll to Top