1044 – Thông báo bàn giao tài sản, vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ thanh lý bán đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá

1044 – Thông báo bàn giao tài sản, vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ thanh lý bán đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top