1006 – Kế hoạch liên tịch phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2022 phấn đấu hoàn thành toàn diện KH SXKD, lập thành tích chào mừng KN 93 năm truyền thống ngành CSVN

Scroll to Top