1006 – Kế hoạch liên tịch phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2022 phấn đấu hoàn thành toàn diện KH SXKD, lập thành tích chào mừng KN 93 năm truyền thống ngành CSVN

1006 – Kế hoạch liên tịch phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2022 phấn đấu hoàn thành toàn diện KH SXKD, lập thành tích chào mừng KN 93 năm truyền thống ngành CSVN

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top