06 – Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023

Scroll to Top