CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

05 – Quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn Nhà nước trong Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Nội dung chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để xem.

Thành viên sử dụng EOFFICE hay QUẢN LÝ VĂN BẢN phải đăng nhập bằng tài khoản riêng được cấp tương ứng với từng tính năng (nhấn vào tên tính năng để thực hiện đăng nhập).