Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch từ 07/7/2022 – 14/7/2022 và phương hướng nhiệm vụ từ 15/7/2022 – 21/7/2022

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch từ 07/7/2022 – 14/7/2022 và phương hướng nhiệm vụ từ 15/7/2022 – 21/7/2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top