Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch từ 05/01/2023 – 12/01/2023 và phương hướng nhiệm vụ từ 13/01/2023 – 19/01/2023

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch từ 05/01/2023 – 12/01/2023 và phương hướng nhiệm vụ từ 13/01/2023 – 19/01/2023

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top