Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch từ 01/12/2022 – 08/12/2022 và phương hướng nhiệm vụ từ 09/12/2022 – 15/12/2022

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch từ 01/12/2022 – 08/12/2022 và phương hướng nhiệm vụ từ 09/12/2022 – 15/12/2022

Nội dung dành cho thành viên, thực hiện đăng nhập để tiếp tục xem.

Scroll to Top