CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

350 – Thông báo tổ chức đấu giá nhượng bán quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây thanh lý tái canh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Tải về