TRAO THƯỞNG CHO 1.628 CÔNG NHÂN KHAI THÁC VƯỢT KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG QUÝ 3 NĂM 2018

   Để góp phần cùng đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã phát động đợt thi đua cao điểm quý III/2018 chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Theo nội dung phát động thi đua, công nhân khai thác thực hiện hoàn thành kế hoạch sản lượng trong Quý III/2018 đạt từ 34% trở lên so với kế hoạch năm 2018 sẽ được thưởng 200.000 đồng.

TRAO THƯỞNG CHO 1.628 CÔNG NHÂN KHAI THÁC VƯỢT KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG QUÝ 3 NĂM 2018
Hình 1: Bà Lý Thiện Nữ – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty (áo đen đứng giữa) trao thưởng cho công nhân khai thác Nông trường Cao su Minh Thạnh.

   Kết quả toàn Công ty có 1.628/3.014 công nhân khai (đạt tỷ lệ 54,01%) thực hiện vượt kế hoạch quý III/2018 từ 34% trở lên so với kế hoạch sản lượng năm 2018. Trong 2 ngày (ngày 8 và ngày 9/10/2018) Thường trực Công đoàn Công ty đến tại vườn cây cao su nơi công nhân đang sản xuất trao thưởng 325,6 triệu đồng cho 1.628 công nhân khai thác của 9 Nông trường trực thuộc Công ty.

TRAO THƯỞNG CHO 1.628 CÔNG NHÂN KHAI THÁC VƯỢT KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG QUÝ 3 NĂM 2018
Hình 2: Công nhân khai thác Phạm Thị Luyến – Tổ 1, NT Cao su Minh Tân khai thác mủ trên vườn cây cao su

   Theo báo cáo của Công ty, đến hết tháng 09/2018, Công ty đã khai thác được 17.047 tấn/26.500 tấn, đạt tỷ lệ 67,73%; thu mua mủ cao su tiểu điền 10.139 tấn/14.240 tấn, đạt tỷ lệ 71,20%; chế biến được 28.522 tấn/40.740 tấn, đạt tỷ lệ 70,01%; tiêu thụ 26.891 tấn/42.740 tấn, đạt tỷ lệ 62,92%; tổng doanh thu 1.348 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su 957 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng; thu nhập bình quân 8 tháng đầu năm 2018 đạt 7,43 triệu đồng/công nhân/tháng, so với cùng kỳ năm trước tăng 14%.

TRAO THƯỞNG CHO 1.628 CÔNG NHÂN KHAI THÁC VƯỢT KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG QUÝ 3 NĂM 2018
Hình 3: Công nhân Tổ 1, NT Cao su Minh Tân giao mủ cho Công ty

Minh Trí

Scroll to Top