ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TÁI CANH TRỒNG MỚI 1.555,66 HA CAO SU NĂM 2018

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TÁI CANH TRỒNG MỚI 1.555,66 HA CAO SU NĂM 2018

Hình 1: Nông trường Cao su Trần Văn Lưu ra quân trồng mới năm 2018

   Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ thanh lý, phục hoang, làm đất, chủ động chuẩn bị đầy đủ các yếu tố phục vụ tái canh trồng mới đảm bảo trong tháng 06 tỷ lệ trồng mới phải đạt 80% trên tổng diện tích trồng mới và đến ngày 15/07/2018 phải kết thúc công tác tái canh trồng mới năm 2018. Đó là ý kiến kết luận của ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty trong Hội nghị giao ban tháng 05/2018 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

   Trong năm 2018, nhiệm vụ tái canh trồng mới của Công ty là 1.555,66 ha cao su. Công ty đã chủ động trồng các giống mới, trong đó ưu tiên cho các giống ở bảng 1 và 2. Các giống cơ cấu trồng năm 2018 như sau: PB255, RRIV1, RRIV103, RRIV109, RRIV114, RRIV115, RRIV117, RRIV120, RRIV124, RRIV205, RRIV206. Công ty trồng chủ yếu bằng bầu 1 – 2 tầng lá và có sử dụng một số lượng bầu 3 tầng lá để trồng dặm.

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TÁI CANH TRỒNG MỚI 1.555,66 HA CAO SU NĂM 2018

Hình 2: Máy cày khoan hố trên Lô tái canh trồng mới NT Cao su Thanh An

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TÁI CANH TRỒNG MỚI 1.555,66 HA CAO SU NĂM 2018

Hình 3: Công nhân NT Cao su Thanh An rải bầu 1 – 2 tầng lá trên hố chuẩn bị trồng mới

   Ông Nguyễn Đức Hiền – Trưởng Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp Công ty cho biết “các đơn vị trong toàn Công ty đã thực hiện công tác tái canh trồng mới đúng thời vụ bắt đầu từ ngày 29/5/2018, tính đến ngày 13/06/2018 đã trồng được 472 ha, đạt tỷ lệ 30%, dự kiến đến hết tháng 6/2018 đạt khoảng 80% diện tích và kết thúc thời điểm tái canh cơ bản vào ngày 15/7/2018; trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và định hình ngay từ năm đầu.

   Để đảm bảo đúng thời vụ và kịp tiến độ tái canh trồng mới năm 2018, các Nông trường đều phân công lực lượng công nhân khai thác tham gia trồng mới nên tiến độ trồng nhanh, mỗi ngày Nông trường trồng từ ½ lô đến 1 lô (25 ha/lô), một số Nông trường có phân công giao việc cho lực lượng công nhân chăm sóc tham gia trồng mới để đảm bảo tiến độ như nông trường Cao su An Lập, Trần Văn Lưu, Minh Thạnh, Bến Súc./.

Văn Hải

Scroll to Top