Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương – Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương - Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hình 1: Ông Vũ Mạnh Tiêm – Phó ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao đổi với Công nhân khai thác NTCS Long Hòa

   Sáng ngày 15-6, Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương – Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, ban tuyên giáo trung ương dẫn đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công ty. Ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc thường trực Công ty đã tiếp đoàn.Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương - Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hình 2: Ông Nguyễn Xuân Hùng – Giám đốc nông trường cao su Long Hòa giới thiệu về kỹ thuật khai thác mủ cao su với đoàn khảo sát

   Ông Lê Văn Kim – Chủ tịch Công đoàn công ty đã đưa đoàn đến tham quan vườn cây kinh doanh của công ty, gặp gỡ trực tiếp với công nhân lao động tại vườn cây, nhà máy chế biến mủ cao su, công ty cổ phần gỗ Dầu Tiếng và các thiết chế văn hóa tại Trung tâm văn hóa thể thao mà công ty đã đầu tư nhằm phục vụ cho nhu cầu văn hóa tinh thần của công nhân, con em công nhân và nhân dân trên địa bàn công ty trú đóng. Theo đó, ông đã báo cáo tóm tắt về tình hình tư tưởng, kết quả chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong toàn công ty.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương - Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hình 3: Ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc thường trực Công ty phát biểu tại buổi làm việc

   Ông Vũ Mạnh Tiêm – Phó ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đánh giá rất cao tinh thần của người lao động qua việc tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với công nhân tại vườn cây cũng như nhà máy chế biến và công ty Cổ phần Gỗ.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương - Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hình 4: Đoàn đến tham qua nhà máy và sản phẩm mủ thành phẩm tại nhà máy chế biến cao su Long Hòa

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương - Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hình 5: Đoàn tham quan sản phẩm gỗ cao su tại Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng

   Tại buổi làm việc với lãnh đạo công ty, bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền đánh giá rất cao những kết quả mà công ty đã thực hiện trong thời gian qua, và mong rằng những mô hình như thế này sẽ được Công đoàn cao su Việt Nam sẽ tiếp tục nhân rộng để công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động ngày càng được nâng cao hơn nữa trong toàn ngành.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương - Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hình 6: Đoàn thắp hương tại nhà truyền thống Cao su Dầu Tiếng

Việt Quang

Scroll to Top