Uỷ Ban Quản lý vốn Nhà Nước làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Sáng ngày 18/12, Đoàn công tác Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước do đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó chủ tịch Uỷ ban QLVNN đã đến làm việc cùng Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, xây dựng Kế hoạch SXKD năm  2021 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Đến dự có ông Lê Thanh Hưng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, ông Phạm Văn Thành – TV HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng Giám đốc công ty.

Uỷ Ban Quản lý vốn Nhà Nước làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
Hình 1: Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó chủ tịch Uỷ ban QLVNN chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo VRG và ban lãnh đạo công ty

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hiện đang quản lý 24.000ha vườn cây cao su. Trong đó, có hơn 15.660 ha vườn cây khai thác, 7.946 ha diện tích kiến thiết cơ bản và hơn 480 ha trồng tái canh. Năng suất bình quân 1,85 tấn/ha. Tổng sản lượng ước thực hiện đạt 28,650 tấn (gồm tự khai thác và nhượng quyền khai thác). Năm 2020 Công ty đã hoàn thành công tác tái canh với diện tích 480 ha (đạt 105% kế hoạch), đã chăm sóc 7.948 ha vườn cây KTCB tăng trưởng tốt, đúng quy trình kỹ thuật và đảm bảo chi phí suất đầu tư. Dự kiến đến ngày 31/12/2020, Công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu về khối lượng cũng như sản lượng khai thác. Riêng mủ thu mua từ tiểu điền dự kiến đạt khoảng 60%, chế biến đạt khoảng 86,90%, tiêu thụ đạt khoảng 89,51% kế hoạch. Tổng doanh thu năm 2020 ước đạt 71,68% kế hoạch. Doanh thu mủ tiểu điền chỉ đạt 71,51%, do sản lượng mủ thu mua từ vườn cây tiểu điền chỉ đạt 60% kế hoạch; Ước tính Tiền lương bình quân đạt 7,9 triệu đồng/người/tháng; Thu nhập bình quân 10,26 triệu đồng/người/tháng.

Uỷ Ban Quản lý vốn Nhà Nước làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
Hình 2: ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng Giám đốc công ty báo cáo tình hình SXKD của công ty với đoàn

Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB theo kế hoạch năm 2020 là 149,570 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư dự án nông nghiệp 61,539 tỷ đồng, đầu tư các hạng mục XDCB 88,030 tỷ đồng. Dự kiến năm 2020 thực hiện 73,870 tỷ đồng đạt 49,39% kế hoạch năm, tỷ lệ thực hiện năm 2020 so với năm 2019 là 104,04%, tăng chủ yếu thực hiện các hạng mục vốn đầu tư phát triển khoa học công nghệ như: Xây dựng chứng chỉ rừng bền vững; Xây dựng mô hình trồng xen cao su gỗ mủ và triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý khoa học và công nghệ và các hạng mục vốn phúc lợi. Bên cạnh đó, Công ty đã và đang tham gia góp vốn đầu tư vào 12 dự án trong và ngoài nước với tổng giá trị góp vốn điều lệ trên 1.900 tỷ đồng. Các lĩnh vực hiện Công ty đang tập trung đầu tư bao gồm: đầu tư phát triển cao su tại Tây Bắc, Lào và Campuchia; Đầu tư chế biến gỗ; Cơ khí, vận tải; Khu công nghiệp; các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Uỷ Ban Quản lý vốn Nhà Nước làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Uỷ Ban Quản lý vốn Nhà Nước làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
Hình 3, 4: Lãnh đạo công ty đưa đoàn công tác tham quan nhà truyền thống công nhân của công ty

Tại buổi làm việc, công ty cũng đã thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương cho người lao động năm trong năm 2021 như:  Quản lý 23.671,22 ha cao su; diện tích khai thác 16.191 ha; Năng suất 1,78 tấn/ha; Tổng sản lượng 28.500 tấn; Thu mua 8.500 tấn; Chế biến 35.800 tấn; Tiêu thụ 35.800 tấn; Tổng doanh thu 1.964 tỷ đồng; trong đó, doanh thu từ sản xuất kinh doanh là 1.327  tỷ đồng. Song song đó, công ty cũng đã xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch hoạt động của công ty 5 năm giai đoạn (2021 – 2025); Đặc biệt, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ, cụm công nghiệp, khu dân cư theo quy hoạch trong việc định hướng huyện Dầu Tiếng trở thành vùng chuyên canh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Bình Dương trong giai đoạn 2018 – 2025. Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi diện tích đất khoảng 3.000 ha sang đầu tư các dự án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện các biện pháp nhằm tiết giảm suất đầu tư, quản lý tốt giá thành sản phẩm, tăng cường nghiên cứu sản phẩm mới theo hướng phát triển bền vững. Giữ vững thương hiệu, thị trường đã được xây dựng. Duy trì tỷ lệ hợp lý giữa xuất khẩu và nội địa giữa hợp đồng dài hạn và hợp đồng chuyến. Trong đó, xuất khẩu vẫn là kênh tiêu thụ sản phẩm chủ yếu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu mua mủ tiểu điền nhằm nâng cao sản lượng cao su chế biến, tận dụng hết công suất của các nhà máy. Nâng cao chất lượng sản xuất của nhà máy chế biến. Sắp xếp, cấu trúc lại các đơn vị thành viên, trực thuộc. Tinh gọn bộ bộ máy quản lý, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy nhanh, mạnh các giải pháp về công nghệ, nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

Việt Quang

Scroll to Top