Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

   Sáng ngày 14/01, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Ông Nguyễn Minh Triết – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị – Nguyên Chủ tịch Nước đã đến dự. Tham dự hội nghị có ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG); ông Phan Mạnh Hùng – UV. BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam. Lãnh đạo các Sở, Ban ngành Tỉnh Bình Dương, các Ban của VRG cùng đại diện lãnh đạo các huyện Bàu Bàng, huyện Dầu Tiếng và Thị xã Bến cát.

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Hình 1: Ông Nguyễn Minh Triết – Nguyên chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng hoa chúc mừng hội nghị

   Năm 2019 là năm công ty gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD do giá mủ cao su trên thị trường vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên với với đồng lòng, quyết tâm cao, tập thể cán bộ công nhân lao động công ty đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

   Với tổng diện tích đất Công ty hiện đang quản lý là 27.920,25 ha; trong đó, đất phi nông nghiệp 138,71 ha; Đất nông nghiệp là 27.781,54 ha, diện tích trồng cây cao su là 24.554,54 ha, trong đó, vườn cây kinh doanh là 14.538,62ha. Năm qua, toàn Công ty đã thực hiện được 28.152 tấn, đạt 102,22%, năng suất bình quân 1,94 tấn/ha. Thu mua mủ tiểu điền được hơn 15.677 tấn  mủ đạt 120,59% kế hoạch; Chế biến 42.903,65 tấn sản phẩm, đạt 108,34% kế hoạch; Tiêu thụ được  43.070,38 tấn (Mủ tiểu điền là ? tấn với doanh thu ? tỷ đồng), đạt 108,76% kế hoạch; trong đó xuất khẩu được 28.814,79 tấn, đạt 100,40%. Giá bán bình quân 34,5 triệu đồng/tấn, đạt 100,03% kế hoạch. Tổng doanh thu 2.063,79 tỷ đồng; trong đó doanh thu cao su: 1.485,92 tỷ đồng (trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 44,09 triệu USD). Tổng lợi nhuận trước thuế 631,48 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 188,17 tỷ đồng; Nộp Tập đoàn CN Cao su Việt Nam 449,37 tỷ đồng. Tiền truy lương và thưởng ABC cuối năm bình quân 14 triệu đồng/người; thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng.

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Hình 2: ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn CN CSVN – CTCP tặng hoa chúc mừng hội nghị

   Tại hội nghị, tập thể cán bộ công nhân lao động Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vinh dự được nhận Cờ thi đua của Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước, Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Dương; có 01 tập thể và 04 cá nhân được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 04 tập thể và 30 cá nhân được Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 01 tập thể và 02 cá nhân được Bằng khen của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước; 08 tập thể, 107 cá nhân được Bằng khen và 36 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc cấp Tập đoàn; 4.637 CBCN đạt lao động tiên tiến; 126 người đạt CSTĐ cấp cơ sở; 51 tập thể đạt Lao động tiên tiến cấp Công ty; 6.079 CBCN được xét khen thưởng ABC; 2.102 nữ CNLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Hình 3: ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn CN CSVN – CTCP trao Cờ thi đua của Bộ NN & PTNN cho Công ty
Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Hình 4: ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn CN CSVN – CTCP trao cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước về thành xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019
Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Hình 5: ông Trần Trọng Lâm – Trưởng ban thi đua tỉnh Bình Dương trao bằng khen và cờ thi đua UBND tỉnh Bình Dương về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua và doanh nghiệp ngành dọc
Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Hình 6: Ông Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trao Cờ thi đua của TLĐ Lao động Việt nam cho Công đoàn công ty

   Năm 2020, công ty phấn đầu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ khai thác 28.500 tấn mủ cao su (trong đó: Sản lượng tự khai thác là 27.720 tấn, sản lượng nhượng quyền khai thác là 780 tấn), năng suất bình quân 1,93 tấn/ha; Thu mua mủ tiểu điền 13.500 tấn. Chế biến 41.220 tấn. Tiêu thụ 41.220 tấn. Trong đó, xuất khẩu 28.840 tấn. Tổng doanh thu 2.089 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su 1.384 tỷ đồng. Chăm sóc tốt diện vườn cây quản lý, chăm lo tốt đời sống cho cán bộ CNLĐ công ty.

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Hình 7, 8: ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn CN CSVN – CTCP trao bằng khen

Việt Quang

Scroll to Top