Thành công của Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Công ty Cao su Dầu Tiếng NK 2020 – 2025

Nhìn lại kết quả Đại hội các chi Đảng bộ cơ sở qua 5 năm thực hiện mới thấy được sự cống hiến, sự phấn đấu miệt mài của tập thể cán bộ Đảng viên trong nhiệm vụ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, sự thống nhất cao đi đến những quyết định đúng đắn góp phần cùng Đảng bộ công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với kết quả năm sau cao hơn năm trước.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ

Tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, nguyên tắc tập trung dân chủ và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp luôn được đảm bảo và phát huy. Sản xuất kinh doanh ổn định, những dự án của công ty được triển khai thực hiện đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững, mối quan hệ nội bộ và địa phương được tăng cường. Bộ máy tổ chức, quản lý sản xuất và hệ thống chính trị được kiện toàn, sắp xếp phù hợp, hoạt động hiệu quả. Các chủ trương, nhiệm vụ đề ra luôn phù hợp, sát đúng với tình hình thực tế; Cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn năng động, sáng tạo có quyết tâm cao đảm bảo cho sự phát triển bền vững của công ty.

Đồng chí Lê Thanh Hưng – Phó Tổng Giám đốc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam – nguyên Bí thư Đảng uỷ – nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng cho biết bên cạnh nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, đời sống văn hóa, vật chất tinh thần của cán bộ, công nhân viên chức lao động luôn được chăm lo tốt ngày càng có sự chuyển biến tích cực. Các chế độ, chính sách của người lao động được các cấp quan tâm giải quyết đúng, đủ, kịp thời. Các chính sách an sinh xã hội, an toàn lao động và vệ sinh môi trường được đảm bảo thực hiện đúng quy định của nhà nước.

Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Bí thư Đảng uỷ công ty nhận định; Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, từng bước nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các Chi, Đảng bộ cơ sở. Công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ được các cấp ủy quan tâm thực hiện tốt, đúng quy trình, nguyên tắc quy định. Công tác phát triển Đảng hàng năm đều vượt chỉ tiêu, chất lượng đảng viên mới được nâng lên; Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được duy trì thường xuyên đã có tác dụng giáo dục và ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”. Đặc biệt các tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng nhận định, kết qủa đạt được trong nhiệm kỳ qua là do mọi chủ trương của công ty luôn được đưa ra bàn bạc công khai với sự tham gia góp ý của các tổ chức và đặt biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng uỷ công ty và sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị đã giúp công ty vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao cho.

Bà Lý Thiện Nữ – Uỷ viên thường vụ Công đoàn CSVN – Trưởng ban dân vận Đảng Uỷ – Chủ tịch Công đoàn Công ty nhận định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức đoàn thể không ngừng được củng cố, hoạt động có hiệu quả. Công tác dân vận được cấp ủy Đảng và các đoàn thể thực hiện tốt, đầu tư về nội dung, đa dạng phương thức hoạt động hướng về cơ sở, giải quyết thỏa đáng các quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên đã góp phần ổn định tình hình kinh tế, xã hội chung ở công ty”.

Thành công của Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Công ty Cao su Dầu Tiếng NK 2020 - 2025
Hình : Đồng chí Lê Thanh Hưng – Phó TGĐ VRG – nguyên Bí thư Đảng uỷ – nguyên TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (thứ 4 từ trái sang), Đ/c Huỳnh Thị Cẩm Hồng Bí thư Đảng uỷ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 (áo trắng giữa), Đ/c Nguyễn Quốc Việt – Tổng Giám đốc (thứ 3 từ trái sang), Đ/c Lý Thiện Nữ – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Đảng Uỷ – Chủ tịch Công đoàn (áo hoa xanh) và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Tổng giám đốc công ty.

Phấn đấu vì mục tiêu nhiệm kỳ mới:

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả, song qua đại hội cấp cơ sở lần này, đại biểu dự đại hội đã tập trung trí tuệ, đánh giá những tồn tại hạn chế trong quá trình hoạt động. Trên tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được và rút ra những bài học kinh nghiệm, đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định mục tiêu tổng quát đó là: “Phát huy truyền thống, giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành và đa dạng hóa sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường; ổn định bộ máy quản lý, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường, đảm bảo Quốc phòng an ninh; Duy trì và phát huy tốt mối quan hệ với địa phương. Thực hiện tốt dân chủ cơ sở. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh toàn diện”.

Tại Đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở cũng đã xác định những mục tiêu quan trọng về sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống, phấn đấu nâng cao tỷ lệ hộ khá, giàu, không có hộ nghèo (theo tiêu chí mới của tỉnh). Trong nhiệm kỳ mới, tỉ lệ kết nạp đảng viên mới được nâng lên về số lượng nhưng phải luôn đảm bảo chất lượng. Tỉ lệ Đoàn viên thanh niên được kết nạp Đảng đạt từ 70% trở lên/tổng số Đảng viên mới được kết nạp của toàn Đảng bộ. Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Sự thành công của đại hội cơ sở là động lực để các đảng viên trong Đảng bộ công ty nói riêng cũng như tập thể cán bộ, công nhân lao động tiếp tục ra sức phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra góp phần vào sự thắng lợi chung của Đại hội đảng bộ công ty nhiệm kỳ mới./.

Việt Quang

Scroll to Top