Thăm – tặng quà cho CB.CNLD các Công ty cổ phần Cao su ở CHDCNN Lào và Vương quốc Campuchia

   Thực hiện kế hoạch hoạt động “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2019, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã đề ra mục tiêu cụ thể hướng về cơ sở, hướng về người lao động, nhằm chăm lo đời sống cho người lao động tốt hơn theo tinh thần “Mỗi công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên”.

Thăm - tặng quà cho CB.CNLD các Công ty cổ phần Cao su ở CHDCNN Lào và Vương quốc Campuchia
Hình 1: Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty Cao su Dầu Tiếng cùng đoàn cán bộ quản lý thăm vườn cây Cty CP Quasa – Geruco.

   Ngày 31/5/2019, Đoàn cán bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng do ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty làm trưởng đoàn đã đến thăm Công ty Cổ phần Quasa-Geruco ở CHDCND Lào. Đoàn đã đi thăm vườn cây và nhà máy chế biến, tặng quà động viên cho CB.CNLĐ Công ty 30 triệu đồng.

   Từ ngày 1 đến ngày 3/6/2019, Đoàn cán bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng do ông Nguyễn Thành Được – Phó Tổng Giám đốc và ông Lê Văn Kim – Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng trưởng đoàn đã đến thăm Công ty Cổ phần cao su Dầu Tiếng – Việt Lào ở CHDCND Lào và Công ty Cổ phần cao su Dầu Tiếng – Kratie – Campuchia ở Vương Quốc Campuchia.  Đoàn đã đi thăm vườn cây và nhà máy chế biến, tặng quà động viên cho CB.CNLĐmỗi Công ty 30 triệu đồng./.

Một số hình ảnh khác:

Thăm - tặng quà cho CB.CNLD các Công ty cổ phần Cao su ở CHDCNN Lào và Vương quốc Campuchia
Hình 2: Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty Cao su Dầu Tiếng cùng đoàn cán bộ thăm và tặng quà cho CB.CNLĐ Cty CP Quasa – Geruco.
Thăm - tặng quà cho CB.CNLD các Công ty cổ phần Cao su ở CHDCNN Lào và Vương quốc Campuchia
Hình 3: Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty Cao su Dầu Tiếng cùng đoàn cán bộ thăm nhà máy chế biến Cty CP Quasa-Geruco
Thăm - tặng quà cho CB.CNLD các Công ty cổ phần Cao su ở CHDCNN Lào và Vương quốc Campuchia
Hình 4: Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty Cao su Dầu Tiếng cùng đoàn cán bộ thăm vườn cây Cty CP Quasa-Geruco
Thăm - tặng quà cho CB.CNLD các Công ty cổ phần Cao su ở CHDCNN Lào và Vương quốc Campuchia
Hình 5: Ông Lê Văn Kim – Chủ tịch Công đoàn Công ty thăm nhà máy chế biến Công ty Cổ phần cao su Dầu Tiếng – Việt Lào.
Thăm - tặng quà cho CB.CNLD các Công ty cổ phần Cao su ở CHDCNN Lào và Vương quốc Campuchia
Hình 6: Ông Lê Văn Kim – Chủ tịch Công đoàn Công ty và ông Nguyễn Thành Được – Phó TGĐ Công ty Cao su Dầu Tiếng thăm và tặng quà cho Công ty Cổ phần cao su Dầu Tiếng – Việt Lào.
Thăm - tặng quà cho CB.CNLD các Công ty cổ phần Cao su ở CHDCNN Lào và Vương quốc Campuchia
Hình 7: Ông Nguyễn Thành Được – Phó TGĐ Công ty Cao su Dầu Tiếng thăm nhà máy chế biến Công ty Cổ phần cao su Dầu Tiếng – Việt Lào.
Thăm - tặng quà cho CB.CNLD các Công ty cổ phần Cao su ở CHDCNN Lào và Vương quốc Campuchia
Hình 8: Ông Lê Văn Kim – Chủ tịch Công đoàn Công ty và ông Nguyễn Thành Được – Phó TGĐ Công ty Cao su Dầu Tiếng thăm và tặng quà cho Công ty Cổ phần cao su Dầu Tiếng – Kratie – Camphuchia.

Văn Hải

Scroll to Top