Sơ kết công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 08/7/2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Minh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy Bình Dương đã đến dự.

Sơ kết công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2020
Hình 1: Đồng chí Nguyễn Minh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy Bình Dương và Đ/c Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng bộ – Phó TGĐ Công ty trao thưởng 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (giai đoạn 2015 – 2019)

Qua sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty Cao su Dầu Tiếng có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác chính trị tư tưởng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Đảng ủy công ty đã tập trung triển khai đến các cấp ủy cơ sở đầy đủ, kịp thời các văn bản của cấp trên về Đại hội Đảng các cấp; đồng thời, xây dựng Kế hoạch số 63-KH/ĐU thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 69-KH/ĐU, ngày 26/12/2019 về Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp trong toàn Công ty tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty. Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và công nhân lao động tích cực tham gia lao động sản xuất được các cấp ủy Đảng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các đoàn thể luôn phối hợp hoạt động hiệu quả, nắm bắt kịp thời tư tưởng của CNLĐ, phát động nhiều phong trào thi đua góp phần cùng Công ty hoàn thành kế hoạch. Tính đến ngày 30/6/2020 công ty đã khai thác được 6.564,5 tấn, đạt 23,6% kế hoạch, mua mủ tiểu điền hơn 2.271,6 tấn, đạt 16,83%, chế biến được 9.288 tấn, đạt 22,5%, tiêu thụ được hơn 11.116,7 tấn đạt gần 27% kế hoạch. Giá bán bình quân đạt 33,93 triệu đồng/tấn; doanh thu cao su đạt 377,15 tỷ đồng. Tiền lương bình quân 6 tháng đầu năm 2020 là 6,43 triệu đồng/công nhân, thu nhập bình quân 6 tháng đạt 7,21 triệu đồng/công nhân/tháng.

Sơ kết công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2020
Hình 2: Đồng chí Nguyễn Quốc Việt – UVTV – Tổng giám đốc công ty trao thưởng cho các cá nhân

Trong 6 tháng, Đảng ủy Công ty đã kết nạp 12 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 34,28% (Nghị quyết năm 2020 kết nạp 35 đảng viên); chuyển đảng chính thức cho 31 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt đảng cho 67 đảng viên, tiếp nhận 01 đảng viên chuyển đến, phát thẻ Đảng mới cho 22 đảng viên; tổng số đảng viên hiện có 1.167 đồng chí, nữ 338 đồng chí, dự bị 60 đồng chí. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong công nhân các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước; các ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước theo định hướng của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty và của cấp trên; tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNLĐ thực hiện học tập chỉ thị 05 của Bộ chính trị chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sơ kết công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2020
Hình 3: Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Bí thư Đảng bộ công ty phát biểu tại hội nghị

Công tác kiểm tra, kiểm giám sát 6 tháng đầu năm 2020 được Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ thực hiện có hiệu quả. Tiến hành giám sát 22/26 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc tình hình về đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công ty và cán bộ quy hoạch vào cấp ủy Công ty để phục vụ cho đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo đủ tiêu chuẩn.

Hội nghị đã quán triệt các chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của công ty trong 6 tháng cuối năm 2020, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, triển khai, tuyên tuyền kịp thời các nghị quyết, quyết định của cấp trên đến cơ sở, chăm lo tốt đời sống cho người lao động, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Sơ kết công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2020
Hình 4: Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng bộ – Phó TGĐ Công ty trao giấy khen cho các tập thể

Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương chuẩn y BCH Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng uỷ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng khoá XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương khen thưởng 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 – 2019). Đảng uỷ công ty khen thưởng 4 tập thể xuất sắc trong việc vận động cán bộ công nhân tham gia cuộc thi viết tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng. Công đoàn Cao su Việt Nam khen thưởng 4 tập thể và 6 cá nhân xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”; Công đoàn công ty khen thưởng 12 tập thể, 6 cá nhân xuất sắc trong cuộc thi viết tìm hiểu “Lịch sử công nhân Cao su Dầu Tiếng” và khen thưởng 6 tập thể xuất sắc trong giải thể thao công ty năm 2020.

Sơ kết công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2020
Hình 6: Đồng chí Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó Chủ tịch Công đoàn trao thưởng các cá nhân đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu “Lịch sử Công nhân CSDT”
Sơ kết công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2020
Hình 1: Đồng chí Nguyễn Minh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy Bình Dương và Đ/c Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng bộ – Phó TGĐ Công ty trao thưởng 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (giai đoạn 2015 – 2019)

Việt Quang

Scroll to Top