SƠ KẾT CÔNG TÁC  XÂY DỰNG ĐẢNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

   Ngày 04/07/2019, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19: Sơ kết công tác xây dựng đảng 06 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Sơ kết 04 năm thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; 02 năm thực hiện Chương trình hành động số 26-Ctr/ĐU, ngày 27/3/2017 và 01 năm thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐU, ngày 15/3/2018 của Đảng ủy Công ty. Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự chỉ đạo Hội nghị có bà Nguyễn Minh Thủy – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương và đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bình Dương. Thường trực Đảng ủy Công ty chủ trì Hội nghị có ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty.

SƠ KẾT CÔNG TÁC  XÂY DỰNG ĐẢNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Hình 1: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ 19

   Theo báo cáo công tác xây dựng đảng 06 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Công ty chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các tổ chức Đoàn thể trong Công ty tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trong toàn Công ty. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và công nhân lao động tích cực tham gia lao động sản xuất được các cấp ủy Đảng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các đoàn thể luôn phối hợp hoạt động hiệu quả, nắm bắt kịp thời tư tưởng của CNLĐ, phát động nhiều phong trào thi đua góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

SƠ KẾT CÔNG TÁC  XÂY DỰNG ĐẢNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Hình 2: Thường trực Đảng ủy Công ty chủ trì Hội nghị

   Đến hết tháng 06/2019, Công ty đã khai thác được 9.145 tấn/26.600 tấn, đạt tỷ lệ 34,38%; thu mua mủ cao su tiểu điền 6.932 tấn/13.000 tấn, đạt tỷ lệ 53,33%; chế biến được 16.888 tấn/39.600 tấn, đạt tỷ lệ 42,65%; tiêu thụ 16.089 tấn/39.600 tấn, đạt tỷ lệ 40,63%; tổng doanh thu 781 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su 555 tỷ đồng, đạt 40,55% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế 243 tỷ đồng, đạt 23,32% kế hoạch; tổng các khoản nộp ngân sách 216 tỷ đồng; thu nhập bình quân 05 tháng đầu năm 2019 đạt 7,06 triệu đồng/công nhân/tháng.

SƠ KẾT CÔNG TÁC  XÂY DỰNG ĐẢNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Hình 3: Bà Nguyễn Minh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy Bình Dương (đứng bên trái) trao quyết định chuẩn y ông Lê Xuân Hiệp giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020

   Qua 04 năm thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; 02 năm thực hiện Chương trình hành động số 26-Ctr/ĐU, ngày 27/3/2017 và 01 năm thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐU, ngày 15/3/2018 của Đảng ủy Công ty đã mang lại hiệu quả thiết thực. Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị trực thuộc Công ty góp phần tinh gọn bộ máy quản lý, tinh gọn hệ thống chính trị; nâng cao vai trò lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, mở rộng tự chủ, tạo điều kiện cho cơ sở chủ động trong lãnh đạo, điều hành; đảm bảo được yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Công ty trong những năm qua.

SƠ KẾT CÔNG TÁC  XÂY DỰNG ĐẢNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Hình 4: Bà Nguyễn Minh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy Bình Dương (đứng bên trái) trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho Chi bộ Văn phòng – Đảng ủy XN Chế Biến

   Kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu kịp thời cho Cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra năm 2019 phù hợp với tình hình của đơn vị, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời so với chương trình đã đề ra, làm tốt công tác giải quyết đơn tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng thời, đôn đốc các Chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát đề ra.

SƠ KẾT CÔNG TÁC  XÂY DỰNG ĐẢNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Hình 5: Bà Nguyễn Minh Thủy – Ủy viên BTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy Bình Dương (đứng thứ 5 trái nhìn qua) trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho 10 đảng viên HTXSNV 5 năm liền (2014-2018)

   Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương chuẩn y ông Lê Xuân Hiệp – Ủy viên BCH Đảng ủy Công ty, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương khen thưởng Chi bộ Văn phòng – Đảng bộ cơ sở XN Chế Biến và 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014- 2018)./.

Văn Hải

Scroll to Top