Sáp nhập Phòng Kỹ thuật Công nghiệp và Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp thành Phòng Kỹ thuật

   Sáng ngày 30/9, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức lễ công bố quyết định sáp nhập Phòng Kỹ thuật Công nghiệp (KTCN) và Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp (KTNN) kể từ ngày 01/10/2019 với tên gọi sau sáp nhập là Phòng Kỹ thuật và công bố các quyết định điều chuyển, bố trí cán bộ phụ trách nhiệm vụ trực thuộc phòng kỹ thuật quản lý.

Sáp nhập Phòng Kỹ thuật Công nghiệp và Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp thành Phòng Kỹ thuật
Hình 1: HĐTV và Ban tổng giám đốc công ty trao quyết định bố trí nhiệm vụ trưởng, phó Phòng Kỹ thuật cho các cá nhân

   Theo đó, Hội đồng Thành viên công ty đã công bố quyết định bố trí ông Nguyễn Đức Hiền – Trưởng phòng KTNN nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Kỹ thuật kể từ ngày 01/10/2019.

   Tổng giám đốc công ty công bố quyết định bố trí bà Nguyễn Kim Ngọc Trang – Phó Trưởng phòng KTNN và ông Nguyễn Trung Trãi – Phó Trưởng phòng KTNN nhận nhiệm vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật; Bố trí ông Vũ Tuấn Dũng – Phó Trưởng phòng – phụ trách nhiệm vụ Trưởng phòng KTCN và ông Trương Văn Nhanh – Phó Trưởng phòng KTCN nhận nhiệm vụ phó trưởng phòng Kỹ thuật công ty kể từ ngày 01/10/2019.

Sáp nhập Phòng Kỹ thuật Công nghiệp và Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp thành Phòng Kỹ thuật
Hình 2: bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng trao quyết định cho bí thư chi bộ phòng Kỹ thuật
Sáp nhập Phòng Kỹ thuật Công nghiệp và Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp thành Phòng Kỹ thuật
Hình 3: bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn công ty trao quyết định BCH lâm thời cho Công đoàn cơ sở phòng Kỹ thuật

   Song song đó, Tổng Giám đốc công ty đã công bố quyết định bố trí ông Vũ Khắc Dũng – Thường trực ban ISO công ty thuộc phòng KTCN nhận nhiệm vụ Thường trực ban ISO công ty thuộc văn phòng công ty và ông Nguyễn Quốc Sản – Trưởng bộ phận công nghệ thông tin công ty thuộc phòng KTCN nhận nhiệm vụ trưởng bộ phận công nghệ thông tin công ty thuộc Văn phòng công ty kể từ ngày 01/10/2019.

Sáp nhập Phòng Kỹ thuật Công nghiệp và Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp thành Phòng Kỹ thuật
Hình 4: ông Nguyễn Thành Được Phó TGĐ Công ty trao quyết định bố trí nhiệm vụ bộ phận CNTT và thường trực ban ISO
Sáp nhập Phòng Kỹ thuật Công nghiệp và Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp thành Phòng Kỹ thuật
Hình 5: Ký bàn giao sau sáp nhập Phòng KTCN và Phòng KTNN

   Với tất cả kì vọng, lãnh đạo các cấp mong rằng tập thể cán bộ, nhân viên phòng Kỹ thuật sau sáp nhập sẽ quyết tâm cùng nhau vì mục tiêu chung của công ty; Tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Việt Quang

Scroll to Top