KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019

   Sáng ngày 04/01/2019, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 12 năm 2018 và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019. Theo báo cáo năm 2018, Công ty khai thác sản lượng mủ cao su 26.959 tấn/26.500 tấn, đạt tỷ lệ 101,73%, vượt kế hoạch 459 tấn; thu mua mủ tiểu điền 14.940 tấn/14.240 tấn, đạt tỷ lệ 104,92%, vượt kế hoạch 700 tấn. Chế biến 42.059 tấn/40.740 tấn sản phẩm, đạt 103,24% kế hoạch; tiêu thụ sản phẩm 42.740 tấn mủ cao su; doanh thu cao su 1.426 tỷ đồng (kim ngạch xuất khẩu là 45,65 triệu USD). Tổng lợi nhuận trước thuế 1.310 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 129,78% kế hoạch, trong đó lợi nhuận cao su 116,8 tỷ đồng. Tiền lương bình quân đến tháng 11 năm 2018 đạt 6,22 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so cùng kỳ năm trước; thu nhập bình quân 7,42 triệu đồng/người/tháng.

KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
Hình 1: Ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc công ty và ông Lê Văn Kim – Chủ tịch Công đoàn Công ty ký kết giao ước thi đua năm 2019

   Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn Công ty; Giám đốc các Nông trường, Xí nghiệp chế biến, Bệnh viện đa khoa và Trưởng các Phòng, Ban Công ty ký kết giao ước thi đua năm 2019. Một số chỉ tiêu chính thực hiện trong năm 2019: Tái canh trồng mới 752,51 ha; Sản lượng khai thác 27.540 tấn (trong đó tự khai thác 26.600 tấn, khoán ngoài khai thác 940 tấn); thu mua mủ cao su 13.000 tấn; tiêu thụ 39.600 tấn (xuất khẩu 29.700 tấn, nội địa 9.900 tấn); giá thành 30 triệu đồng/tấn; giá bán 33 triệu đồng/tấn; lợi nhuận 3 triệu đồng/tấn; lương bình quân 6,16 triệu đồng/công nhân/tháng; thu nhập bình quân 8,60 triệu đồng/công nhân/tháng.

KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
Hình 2: Giám đốc các Nông trường, Xí nghiệp chế biến, Bệnh viện đa khoa ký kết giao ước thi đua năm 2019
KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
Hình 3: Trưởng các Phòng Ban Công ty ký kết giao ước thi đua năm 2019

   Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc công ty đã khen thưởng 20 triệu đồng cho 04 đơn vị, Nông trường Cao su Bến Súc, Long Tân, Thanh An, An Lập đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng tháng 12/2018 từ 13% trở lên. Khen thưởng cho Ban thu mua mủ tiểu điền 10 triệu đồng đã thực hiện tốt công tác thu mua mủ quý 4 năm 2018. Tổng Giám đốc công ty đã khen thưởng cho các đơn vị đã hoàn thành kế hoạch sản lượng trước thời gian quy định năm 2018: Công ty CP Cao su Dầu Tiếng – Kratie 30 triệu đồng; Nông trường cao su Thanh An, Minh Tân, Long Tân, Đoàn Văn Tiến, An Lập mỗi đơn vị 40 triệu đồng; Nông trường cao su Long Hòa 20 triệu đồng. Thưởng 60 triệu đồng cho Ban thu mua mủ tiểu điền đã hoàn thành kết hoạch thu mua năm 2018; thưởng 60 triệu đồng cho Xí nghiệp Chế biến đã thực hiện tốt công tác chế biến mủ năm 2018; thưởng 30 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng đã thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ công nhân lao động năm 2018.

KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
Hình 4: Lãnh đạo Công ty trao thưởng cho các Nông trường hoàn thành kế hoạch khai thác sản lượng trước thời gian quy định năm 2018
KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
Hình 5: Lãnh đạo công ty trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất nhiệm vụ năm 2018
KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
Hình 6: Lãnh đạo Công ty trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tháng 12/2018 và Quý 4/2018

Việt Quang – Văn Hải

Scroll to Top