Khối thi đua Miền Đông Nam bộ 2, lợi nhuận ước đạt 1.148,98 tỷ đồng

Khối thi đua Miền Đông Nam bộ 2 thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có 05 đơn vị thành viên gồm Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh (Khối trưởng), Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Khối Phó), Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long và Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa. Để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, kịp thời trong việc triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm của các đơn vị trong khối; Sáng ngày 30/11, Khối thi đua Miền Đông Nam bộ 2 đã tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2021 theo hình thức trực tuyến.
Với nhiệm vụ trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và thương mại cao su. Tổng diện tích cao su đang quản lý 93.274ha, trong đó diện tích cao su đang khai thác hơn 53.411ha; diện tích kiến thiết cơ bản 28.696ha, còn lại là diện tích tái canh. Toàn khối hiện quản lý 15.925 CB CNLĐ, trong đó lao động nữ 6.854 người, chiếm (43%).
Năm 2021, thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh Covid-19 đã gây không ít khó khăn cho hoạt động các đơn vị trong khối. công tác giữ chân người lao động gặp nhiều khó khăn, lao động có tay nghề nghỉ việc nhiều; Thị trường tiêu thụ giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, các đơn vị trong khối phấn đấu khắc phục khó khăn, phát huy vai trò, trách nhiệm của hội đồng thi đua, phát động nhiều phong trào th đua trong CNLĐ, khen thưởng kịp thời các hoạt động. tính đến 31/10/2021, toàn khối đã thực hiện được 68.370 tấn sản lượng, đạt 76%. Doanh thu đạt hơn 4.428,7 tỷ đồng, đạt 68%. Lợi nhuận hơn 898,2 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch. Nộp ngân sách 587,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân trên 8,3 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, trong năm đã có toàn khối đã thực hiện được 205 sáng kiến, giải pháp, đề tài, áp dụng đạt kết quả tốt. Công tác thực hiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, công tác Quốc phòng – An ninh, bảo vệ tài sản luôn được đảm bảo. Công tác chăm lo đời sống người lao động, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện luôn được quan tâm thực hiện. Giải quyết kịp thời, đúng và đủ các chế độ chính sách. Khối đã xây dựng 01 căn nhà đại đoàn kết cho 01 đối tượng là công nhân thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền là 80 triệu đồng.

Hình 1, 2: Tổng kết khối thi đua Miền Đông Nam bộ 2 (theo hình thức trực tuyến)

Trong hai tháng cuối năm, toàn khối thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch với chỉ tiêu thực hiện khai thác 21.580 tấn; Tổng doanh thu đạt 2.091,9 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận 1.148,98 tỷ đồng, hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước; chăm lo tốt đời sống, chế độ chính sách, tiền lương cho người lao động, đảm bảo tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.

Việt Quang

Scroll to Top