Khen thưởng nhiều tập thể có thành tích xuất sắc

   Sáng ngày 03/07/2019, tại Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2019, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã khen thưởng cho Ban thu mua mủ cao su tiểu điền 10 triệu đồng do thực hiện tốt công tác thu mua quý 2 năm 2019 và khen thưởng 30 triệu đồng cho 6 Nông trường đã thực hiện vượt kế hoạch sản lượng tháng 06/2019 trên 9% so kế hoạch năm gồm: NT Cao su An Lập 10,64%, NT Cao su Bến Súc 10,07%, NT Cao su Trần Văn Lưu 9,78%, NT Cao su Minh Thạnh 9,47%, NT Cao su Long Hòa 9,45%, NT Cao su Thanh An 9,31%, mỗi đơn vị được thưởng 5 triệu đồng.

Hình 1: Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty trao thưởng cho Ban thu mua mủ cao su tiểu điền và các Nông trường

   Đến hết tháng 06/2019, Công ty đã khai thác được 9.145 tấn/26.600 tấn, đạt tỷ lệ 34,38%; thu mua mủ cao su tiểu điền 6.932 tấn/13.000 tấn, đạt tỷ lệ 53,33%; chế biến được 16.888 tấn/39.600 tấn, đạt tỷ lệ 42,65%; tiêu thụ 16.089 tấn/39.600 tấn, đạt tỷ lệ 40,63%; tổng doanh thu 781 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su 555 tỷ đồng, đạt 40,55% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế 243 tỷ đồng, đạt 23,32% kế hoạch; tổng các khoản nộp ngân sách 216 tỷ đồng; thu nhập bình quân 05 tháng đầu năm 2019 đạt 7,06 triệu đồng/công nhân/tháng.

   Theo đánh giá của ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty: Trong 06 tháng đầu năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là tập trung cho công tác khai thác, thu mua mủ cao su tiểu điền, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cao su; doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách đạt yêu cầu theo kế hoạch. Các chế độ chính sách và thu nhập tiền lương của công nhân lao động được giải quyết đầy đủ, kịp thời. Trong 06 tháng cuối năm toàn Công ty tập trung khai thác sản lượng vượt 5% kế hoạch năm trở lên, thu mua mủ cao su tiểu điền đạt 15.000 tấn/13.000 tấn theo kế hoach; hoàn thành kế hoạch tái canh trồng mới 752,51 ha theo tiến độ quy định; tiếp tục thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được giao và chăm lo tốt đời sống cho CB.CNLĐ./.

Văn Hải

Scroll to Top