Khen thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khai thác sản lượng tháng 7 năm 2019

   Chiều ngày 07/8, công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiệm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong tháng 7, đề ra nhiệm vụ tháng 8 năm 2019.

Khen thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khai thác sản lượng tháng 7 năm 2019
Hình 1: ông Lê Thanh Hưng – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc công ty trao thưởng đơn vị thực hiện sản lượng cao so với kế hoạch

   Trong tháng 7, Công ty đã khai thác được 2.863 tấn mủ cao su, đạt 10,76% kế hoạch (26.600 tấn); trong đó, nông trường có tỷ lệ thực hiện cao là Bến Súc (11,69%),An Lập (11,48%); lũy kế sản lượng khai thác của Công ty đến hết tháng 7/2019 đạt hơn 12.000 tấn mủ cao su quy khô, đạt tỷ lệ 45,14% kế hoạch. Với kết qủa đạt được trong tháng, Tổng Giám đốc công ty đã trao thưởng NT Cao su Bến Súc và An Lập mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

Khen thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khai thác sản lượng tháng 7 năm 2019
Hình 2: ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy – Phó tổng giám đốc công ty trao thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2020

   Tại Hội nghị, Tổng giám đốc công ty đã trao thưởng cho 3 các tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2020 với số tiền thưởng 3,6 triệu đồng.

Việt Quang

Scroll to Top