Hoạt động sản xuất 3 tháng đầu năm 2021

Công ty hiện đang quản lý hơn 23.946,55ha vườn cao su kinh doanh với 16.352ha vườn cao su khai thác, trong đó diện tích công ty tự khai thác là 15.230ha, còn lại là nhượng quyền khai thác. Đến nay, công tác chuẩn bị vật tư khai thác cho vườn cây đã hoàn tất và đã tiến hành mở cạo trở lại sau thời gian nghỉ do vườn cây thay lá.

Hoạt động sản xuất 3 tháng đầu năm 2021
Hình 1: Sản phẩm mủ cao su sơ chế tại nhà máy chế biến của công ty

Luỹ kế sản lượng thực hiện trong 3 tháng đầu năm 2021 được 1.832 tấn mủ nguyên liệu đạt 6,4%; Sản lượng thu mua từ vườn cao su tiểu điền hơn 2.550 tấn đạt 30%. Sản lượng mủ chế biến đạt 19% kế hoạch, tương đương 6.900 tấn thành phẩm. Tổng Sản lượng mủ cao su thành phẩm tiêu thụ đạt 6.400 tấn đạt 17,8%. Giá tiêu thụ bình quân trên 40 triệu đồng/tấn. Doanh thu cao su đạt 268,6 tỷ đồng. Đến nay, Công ty đã chi trả các khoảng tiền lương, thưởng, BHXH, BDĐH và trang cấp PHLĐ kịp thời đến tay CNLĐ. Bình quân thu nhập tháng 2 đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng. Song song đó, khen thưởng các danh hiệu và phong trào thi đua theo chuyên đề và đột xuất trong quí I với số tiền 5,2 tỷ đồng. trong 3 tháng, Công ty đã thực hiện tổng chi thanh toán 527.605,54 triệu đồng. Trong đó, chi lương, khen thưởng CB CNLĐ 177.787,68 triệu đồng; chi thanh toán mua vật tư, hàng hóa chuẩn bị mùa vụ mới 46.455,08 triệu đồng; nộp các loại thuế cho ngân sách nhà nước 39.576,43 triệu đồng; đóng BHXH 29.158,24 triệu đồng; trả tiền vay các ngân hàng 22.584,02 triệu đồng, chi tiền mua mủ tiểu điền 100.128,79 triệu đồng.

Hoạt động sản xuất 3 tháng đầu năm 2021

Hoạt động sản xuất 3 tháng đầu năm 2021
Hình 2, 3: Qui trình lược tạp chất tại vườn cây và nhà máy chế biến

Công tác bảo dưỡng các nhà máy và các hoạt động chuẩn bị cho công tác sản xuất được gấp rút thực hiện. Bên cạnh đó, công tác quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại được công ty thực hiện thường xuyên, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị chức năng đến từng đơn vị thu gom và xử lý đúng quy định của Nhà nước. Giám sát các hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường. Duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 17025. Đã được tổ chức đánh giá GFA cấp Chứng chỉ: Quản lý rừng 8.000 ha mở rộng tại Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến, Thanh An, Bến Súc và Trần Văn Lưu; chứng chỉ Chuỗi hành trình sản phẩm CoC tại 03 nhà máy chế biến.

Hoạt động sản xuất 3 tháng đầu năm 2021
Hình 4: Nơi gom nước vào hố lắng sau rửa thùng tại nơi tập kết mủ khai thác

Về công tác quản lý vườn cây và sản xuất luôn được ban lãnh đạo công ty và càc phòng ban chuyên môn giám sát và kịp thời trong công tác chỉ đạo thực hiện; Các nhà máy chế biến đều sản xuất đạt chất lượng mủ thành phẩm tốt; tỷ lệ chất lượng thành phẩm đạt so với mục tiêu chất lượng công ty cho từng chủng loại sản phẩm. Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát chất lượng mủ nguyên liệu tại vườn cây. Kiểm tra tiến độ cưa cắt, móc gốc cây cao su thanh lý các diện tích còn lại năm 2020. Bàn giao lô và kiểm tra công tác cưa cắt, móc gốc trên các lô TCTM 2021. Phúc tra Kiểm kê công tác đào hố trồng giặm KTCB năm 2020. Kiểm tra công tác làm đất, khoan hố TCTM 2021, bón phân đợt 01/2021. Theo dõi tiến độ lai tháp, mở băng, tập kết cây giống của các đơn vị hợp đồng. Mời gọi hợp đồng trồng xen canh trên đất trống khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghiệp, xen canh trên diện tích KTCB. Lập và trình kế hoạch tái canh giai đoạn 2021-2025, kế hoạch nhượng quyền khai thác, kế hoạch bón phân vườn cây năm 2021.

Việt Quang

Scroll to Top