Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty

Thực hiện Chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc triệu Tập Hội nghị Cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Sáng ngày 17/03/2021, Hội đồng Thành viên Công ty tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Bí thư Đảng ủy – TV. HĐTV Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Ông Trần Đức Thuận – Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG); ông Lê Thanh Hưng – Phó bí thư Đảng uỷ – Phó tổng giám đốc VRG – Chủ tịch HĐTV công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã về dự.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty
Hình 1: Ông Trần Đức Thuận –TV.HĐQT TĐCNCSVN phát biểu

Tại hội nghị lần này, các đại biểu là cán bộ chủ chốt trong toàn công ty đã thống nhất ý kiến về công tác nhân sự tín nhiệm vào chức chức chủ tịch Hội đồng thành viên công ty. Theo đó, đại biểu dự hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp, nhận xét về cá nhân đại biểu được đề cử bổ nhiệm chức danh trên. Song song đó, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với đề cử bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ Công ty làm chủ tịch hội đồng thành viên công ty thay cho ông Lê Thanh Hưng – Phó tổng giám đốc VRG.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty
Hình 2, 3: Đại biểu dự hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm đối với đề cử bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng

Hội nghị được nghe bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng thông qua bản tự kiểm điểm quá trình công tác và chương trình hành động của nhân sự được giới thiệu xem xét lấy ý kiến bổ nhiệm. Hội nghị đóng góp ý kiến đối với bản tự kiểm điểm quá trình công tác và chương trình hành động. song song đó, hội nghị được nghe bản nhận xét đánh giá của cấp ủy và tập thể lãnh đạo Công ty đối với Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng và thông qua bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng theo quy định.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty
Hình 4: Toàn cảnh hội nghị

Việt Quang

 

Scroll to Top