Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đạt nhiều thành quả xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2019

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”, “càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua”. Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 34/CT-TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác Thi đua, khen thưởng; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBQLV, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và UBND tỉnh Bình Dương về việc phát động phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đạt nhiều thành quả xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2019
Hình 1: ông Trần Thanh Liêm – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao bằng khen lãnh đạo công ty CSDT xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hiện đang quản lý hơn 24.404 ha cao su; với 5.049 CB.CNLĐ, trong đó lao động nữ là 2.128 người, chiếm tỷ lệ 42,14%. Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến, thu mua mủ tiểu điền và tiêu thụ sản phẩm mủ cao su; Liên doanh, liên kết xây dựng khu công nghiệp; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và một số ngành nghề khác.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đạt nhiều thành quả xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2019
Hình 2: ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐQT VRG tặng bằng khen các cá nhân xuất sắc

Thời gian qua, tình hình chung ngành cao su gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Công ty vẫn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sản lượng thực hiện trong 5 năm (từ 2015 đến 2019) đạt 137.637 tấn, vượt 5.687 tấn, đạt 104,31% kế hoạch. Chế biến được 209.430 tấn đạt 110,23% kế hoạch. Tổng doanh thu 10.562 tỷ đồng, trong đó doanh thu ngoại tệ 236,62 triệu USD. Lợi nhuận 2.859 tỷ đồng đạt 106,57% kế hoạch. Nộp ngân sách 1.060 tỷ đồng đạt 129,79% kế hoạch. Công tác thu mua và chế biến mủ tiểu điền trong 5 năm qua trên 68.814 tấn đạt 119,59% kế hoạch, trồng tái canh hơn 7.274 ha, tỷ lệ cây sống đạt 100%. Đầu tư nhiều công trình xử lý chất thải ở các nhà máy, vườn cây với tổng mức đầu tư hơn 7,23 tỷ đồng. Qua phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã có 20.555 lượt công nhân hoàn thành kế hoạch được giao, trong đó có trên 3.000 công nhân vượt kế hoạch từ 5 – 10%, 350 công nhân đạt sản lượng 10 tấn, nhiều công nhân đạt giải bàn tay vàng các cấp.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đạt nhiều thành quả xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2019
Hình 3: ông Nguyễn Tấn Đạt – Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn BD thừa uỷ nhiệm TW Đoàn TNCS HCM trao cờ Đơn vị xuất sắc tổ chức Đoàn thanh niên CSDT

Trong 5 năm công ty có 264 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hợp lý hóa sản xuất làm lợi cho Công ty trên 21,1 tỷ đồng, tổng tiền thưởng cho phong trào này trên 540 triệu đồng. Tiêu biểu có 09 sáng kiến được Bộ NN công nhận, 17 sáng kiến được Tập đoàn công nhận. 01 cá nhân được nhận Giải thưởng Cao su Việt Nam. 75 cá nhân được tuyên dương danh hiệu “công nhân ưu tú Ngành Cao su Việt Nam” và nhiều sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai ứng dụng mang lại hiệu quả cao trong toàn Ngành, được Bộ NN-PTNT và Tập đoàn công nhận.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đạt nhiều thành quả xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2019
Hình 4: ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG và ông Lê Thanh Hưng – Phó TGĐ VRG khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2019
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đạt nhiều thành quả xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2019
Hình 5: bà Trương Thị Huế Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam tuyên dương cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân trong công ty đã được các cấp tặng nhiều danh hiệu thi đua như: Tập thể Công ty được tặng thưởng 02 Cờ thi đua của Chính phủ và 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 01 Cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và 20 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Tập thể Công ty được tặng thưởng 04 Cờ thi đua Bộ, UBQLV Nhà nước và Tập đoàn. 06 tập thể được nhận Cờ thi đua Tập đoàn, 826 Bằng khen cấp Bộ, UBQLV, Tập đoàn và 117 danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ NN-PTNT. Công ty đã khen thưởng 1.675 giấy khen và 324 danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 2.538 giấy khen và 527 Chiến sĩ thi đua cơ sở. Công đoàn Công ty tặng Giấy khen cho 339 tập thể và 709 cá nhân. Ngoài ra Công ty còn khen thưởng kịp thời các phong trào thi đua với tổng số tiền 31,7 tỷ đồng, trong đó phong trào thi đua nước rút là 2,2 tỷ đồng, khen thưởng đột xuất là 153,2 triệu đồng.

Việt Quang

Scroll to Top