Công đoàn Cao su Việt Nam tuyên dương 50 tập thể và 79 cá nhân xuất sắc “Làm theo lời Bác”

   Sáng ngày 15/5, tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/5/1969 – 10/5/2019), sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Tuyên dương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”, giai đoạn 2014 – 2018.
Cong doan cao su Viet Nam
Hình 1: Ông Y Thanh Hà Niê KĐăm – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

   Thời gian qua, Công đoàn Cao su Việt Nam đã tích cực triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng các hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể. Phong trào tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức hành động, đưa việc học tập và làm theo Bác Hồ trở thành nội dung thường xuyên trong hoạt động các cấp công đoàn, mỗi đoàn viên dựa vào nhiệm vụ cụ thể của mình để thực hiện góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết của đơn vị trong từng năm. Hầu hết các cán bộ, đoàn viên, người lao động, đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ công đoàn của các đơn vị đã xác định rõ ý thức, trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công đoàn Cao su Việt Nam tuyên dương 50 tập thể và 79 cá nhân xuất sắc "Làm theo lời Bác"
Hình 2: Ông Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công Đoàn Cao su Việt Nam trao thường các tập thể tại buổi lễ

   Theo báo cáo qua các phong trào thi đua, trong 5 năm qua đã có hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân được vinh danh, tuyên dương khen thưởng từ cấp ngành đến cấp cơ sở. Cụ thể, đã có 213 tập thể và 675 cá nhân ở cơ sở có thành tích tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng chuyên đề này”. Đây là lần thứ hai Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức tuyên dương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2014, Công đoàn Cao su Việt Nam đã khen thưởng cho 31 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2011 – 2013).

Công đoàn Cao su Việt Nam tuyên dương 50 tập thể và 79 cá nhân xuất sắc "Làm theo lời Bác"

Công đoàn Cao su Việt Nam tuyên dương 50 tập thể và 79 cá nhân xuất sắc "Làm theo lời Bác"

Cong doan cao su Viet Nam
Hình 3, 4, 5: Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tuyên dương

   Dịp này, Công đoàn Cao su Việt Nam đã tuyên dương, khen thưởng cho 50 tập thể, 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, (giai đoạn 2014 – 2018).

Cong doan cao su Viet Nam
Hình 6: Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu lễ kỷ niệm

   Bên cạnh đó, hội nghị đã Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Được biết từ năm 2015, Đảng bộ VRG đã có 9 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu, điển hình được Đảng ủy Khối DNTW tuyên dương khen thưởng. Tập đoàn đã có 2 tập thể, 6 cá nhân được Bộ NN & PTNT tuyên dương khen thưởng; 347 thanh niên điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác được Tập đoàn tuyên dương khen thưởng và 81 tập thể, 131 cá nhân điển hình tiên tiến được Công đoàn Cao su Việt Nam tuyên dương khen thưởng”.

Cong doan cao su Viet Nam
Hình 7: Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm

Việt Quang

Xem thêm:  Công đoàn cao su Việt Nam:Tuyên dương 50 tập thể, 79 cá nhân điển hình học và làm theo Bác

Scroll to Top