Công đoàn Cao su Việt Nam trao thưởng 3 đơn vị nông trường xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng tháng 10 năm 2018

   Sáng ngày 8/11, tại công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, ông Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam đã đến thăm và trao thưởng cho 3 tập thể công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng gồm Công đoàn cơ sở Nông trường cao su Bến Súc, Trần Văn Lưu và Minh Thạnh.

Công đoàn Cao su Việt Nam trao thưởng 3 đơn vị nông trường xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng tháng 10 năm 2018
Hình 1: Ông Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trao thưởng Công đoàn NTCS Minh Thạnh
Công đoàn Cao su Việt Nam trao thưởng 3 đơn vị nông trường xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng tháng 10 năm 2018
Hình 2: Ông Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trao thưởng Công đoàn NTCS Trần Văn Lưu

   Theo đó, thay mặt ban thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam, ông Phan Mạnh Hùng đã trao thưởng cho các công đoàn cơ sở với tổng tiền thưởng là 15 triệu đồng (mỗi công đoàn cơ sở 5 triệu đồng).

Công đoàn Cao su Việt Nam trao thưởng 3 đơn vị nông trường xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng tháng 10 năm 2018
Hình 3: Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam đối thoại với công nhân tại NTCS Trần Văn Lưu
Công đoàn Cao su Việt Nam trao thưởng 3 đơn vị nông trường xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng tháng 10 năm 2018
Hình 4: Ông Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trao thưởng Công đoàn NTCS Bến Súc

   Phát biểu tại lễ trao thưởng, ông nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các đơn vị đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng tháng 10 và ông mong rằng, các tập để công đoàn cơ sở cần cố gắng nhiều hơn nữa trong việc vận động công nhân lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cá nhân, góp phần cùng nông trường, cùng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018./.

Việt Quang

Scroll to Top