Công bố quyết định thành lập và đổi tên Phòng nghiệp vụ và nông trường

   Nhằm đảm bảo và thuận tiện trong việc quản lý và thực hiện nhiệm vụ của công ty phù hợp với sự phát triển chung. Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tiến hành thực hiện tổ chức tái cơ cấu công ty với các nội dung trong đó việc thành lập và thay đổi tên một số đơn vị trực thuộc là yếu tố cần phải thực hiện.

Công bố quyết định thành lập và đổi tên Phòng nghiệp vụ và nông trường
Hình 1: ông Lê Thanh Hưng – Tổng giám đốc và bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn công ty trao quyết định thay đổi tên đơn vị và chức danh cho các cá nhân

   Theo đó, chiều ngày 29/10, Công ty đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và đổi tên Phòng nghiệp vụ và nông trường. Công ty đã có quyết định tiến hành thành lập phòng Đầu tư (Phòng ĐT) là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho lãnh đạo công ty về lĩnh vực đầu tư và quản lý đầu tư trong toàn công ty và quyết định thành lập có hiệu lực từ ngày 01/11/2019, do ông Nguyễn Thiện Sinh – Phó tổng giám đốc công ty kiêm phụ trách nhiệm vụ trưởng phòng Đầu tư kể từ ngày 01/11/2019. Đổi tên phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu trở thành Phòng Thị trường kinh doanh (Phòng TTKD), do ông Nguyễn Tuấn Khanh làm trưởng phòng từ ngày 01/11/2019. Đổi tên gọi Phòng kế hoạch đầu tư thành Phòng Kế hoạch vật tư (Phòng KHVT), do ông Nguyễn Thái Hải làm trưởng phòng từ ngày 01/11/2019 và thay đổi tên nông trường cao su Minh Thạnh thành nông trường cao su Minh Hòa thuộc công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng do ông Trương Minh Tuấn làm giám đốc từ ngày 01/11/2019.

Công bố quyết định thành lập và đổi tên Phòng nghiệp vụ và nông trường
Hình 2: ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc công ty phát biểu tại buổi lễ

   Bên cạnh đó, công ty đã có quyết định bổ nhiệm chức danh, chức vụ và thay đổi tên chức danh các cá nhân phụ trách nhiệm vụ phó trưởng các phòng, đơn vị theo quyết định thay đổi tên phòng, đơn vị trực thuộc.

   Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc công ty mong rằng các đồng chí là cán bộ quản lý đương nhiệm và các đồng chí vừa được bổ nhiệm sẽ cùng chung tay trong công tác chuyên môn. Đặc biệt, là phòng thị trường kinh doanh và phòng kế hoạch vật tư là đơn vị nắm vai trò chủ chốt của công ty trong việc thực thi nhiệm vụ tham mưu sản xuất, mở rộng thị trường kinh doanh. Bên cạnh đó, việc thay đổi tên phòng, tên đơn vị từ NT Cao su Minh Thạnh sang NT Cao su Minh Hòa là một dấu mốc thay đổi nhằm phù hợp với tình hình hiện tại và yêu cầu thực tế khách quan trong quá trình phát triển hiện nay.Tuy nhiên, việc thay đổi sẽ kéo theo nhiều khó khăn và TGĐ Lê Thanh Hưng mong muốn tập thể cán bộ, công nhân viên sẽ quyết liệt trong tinh thần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, tích cực trong công tác tham mưu và thể hiện rõ vai trò quyết tâm trong suy nghĩ và thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Công bố quyết định thành lập và đổi tên Phòng nghiệp vụ và nông trường

Công bố quyết định thành lập và đổi tên Phòng nghiệp vụ và nông trường
Hình 3, 4: Lãnh đạo công ty trao quyết định bổ nhiệm, bố trí nhiệm vụ cho các cá nhân

Việt Quang

Scroll to Top